بسمه تعالي

صنايع توليدي اصفهان مقدم فعال درزمینه چاپ و توليد فيلمهاي بسته بندي اهم اهداف خود را موضوعات زير قرار داده است : 

1-    رعایت استاندارد ها  و تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع.

2-    توسعه منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان از طریق بکارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده و اثربخش و تلاش در جهت آموزش، حفظ و ارتقاء دانش و یادگیری سازمان.

3-    حفظ و افزایش سودآوری، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری. 

4-    حفظ و افزایش سهم بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش فروش.

5-    فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد مشارکت بین کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی.

6-    توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

7-    بهبود مداوم فرآیند ها و افزایش بهره وری.

در اين راستا سازمان اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001: 2015   نموده است .
اينجانب با همكاري و همراهي كليه پرسنل سازمان به رعايت كليه نيازمندي هاي سيستم تعهد مي نمايم .                                                                                                                                         
 مدير عامل :  اصغر اخوان مقدم
تاریخ: 25/07/1397
                                                                                                                                             
 
برچسب ها : خط مشی ، اصفهان مقدم