درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
جنس :
cpp شفاف
ابعاد:
عرض 120 سانتی متر در طول 50 متر
وزن:
1.260 کیلوگرم
جنس:
 cpp شفاف
ابعاد :
عرض 120 سانتی متر
وزن:
10 کیلوگرم