پوشش سینی یونیت دندان پزشکی شبنم
قابل استفاده در سینی های یونیت دندانپزشکی
ارائه در رول های 20 متری باعرض 20سانتی متر
و پرفراز 30سانتی متر
قابلیت چاپ اختصاصی تا 7 رنگ