زیرانداز 5 لایه جاذب شبنم
خاصیت : جزب آب و روطوبت تا 300 cc
رنگ : سفید و آبی
وزن : 75 و 85 گرم


 
زیرانداز4 لایه مقام شبنم
جنس: ناوون + دستمال + پارچه /pp
بهترین جایگزین برای پتو ،جهت جابجایی بیمار
پوشش مناسب برای استفاده در زیر بدن ویا بر روی تشک و....

در زمینه جذب روطوبت و عدم نفوذ پذیری ترشحات بعد از عمل (ترشحات ناشی از زخم و ترشحات عفونی )که بسیار نیز شایع میباشد این محصول بسیار قوی عمل کرده و احتمال انتقال آلودگی به سطح زیرین را به صفر می رساند.