پاکت های بغل کاست

نوعی بسته بندی است که برای تسهیل در حمل و نقل و نگهداری و محافظت از محصول در مقابل آسیب های فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد . این بسته بندی با بسته بندی ثانویه در یک سیستم حمل و نقل بسته بندی نهایی همراه می باشد . برای مثال، بسته بندی ثالثیه می تواند شامل یک کارتن یا یک پالت باشد که چندین بسته بندی ثانویه را در خود جای داده است . بسته بندی ثالثیه می تواند از مواد مختلفی مانند چوب، مقوا، پلاستیک، فلز و غیره ساخته شود .