بسته بندی باند و گاز استریل

با جنس پلی اتیلن با چاپ + کاغذ مدیکال، قابل استریل شدن است. این محصولات به صورت رولی و پاکتی تولید می‌شوند. بسته بندی باند و گاز استریل، برای استفاده در بخش تشخیصی یا درمانی مناسب است.
بسته بندی باند و گاز استریل، در انواع و سایزهای مختلفی تولید می‌شود. انواع بسته بندی باند و گاز استریل شامل بسته بندی رولی و پاکتی است. سایز بسته بندی باند و گاز استریل نیز بسته به نوع محصول متفاوت است. بسته بندی باند و گاز استریل در سایزهای مختلفی تولید می‌شود که بسته به نیاز مورد استفاده، می‌توان از آنها استفاده کرد.
بسته بندی باند و گاز استریل، برای استفاده در بخش تشخیصی یا درمانی مناسب است. بسته بندی باند و گاز استریل، برای پوشاندن زخم ‌ها و جلوگیری از عفونت آنها مناسب است. همچنین بسته بندی باند و گاز استریل، برای استفاده در بخش جراحی و درمانی مناسب است .