پاکت های گلباران عمومی

که برای پذیرایی جلسات رسمی، مراسم، پذیرایی اعیاد مذهبی و ملی و جلسات دفاع مناسب هستند، وسیله مناسبی برای نگهداری شیرینی، کیک، بیسکوییت، آبمیوه و میوه ها هستند. ظرفیت این پاکت ها براحتی یک کیک یا بیسکویت، یک آبمیوه و یک یا دو عدد میوه می باشد. این پاکت ها استفاده فراوانی در مدارس، ادارات، دانشگاه ها و حتی خانواده ها دارد و برای تولید آنها از مواد اولیه مرغوب استفاده شده است.